måndag 22 oktober 2012

Mötesprotokoll Föräldramöte

OBS!! På Onsdag uppmärksammar vi FN-dagen. Vi kommer också att ha en insamling till vår vän-skola White Angel school, om man vill tar man med ett valfritt bidrag! Vi kommer att se en del bilder därifrån som Jennie tog då hon var nere i sommar.


FÖRÄLDRAMÖTE 18/10

OBS!!!!!!! Felsägning när det gällde magsjuka, det är 48 timmar man ska vara hemma så att man inte smittar!!!!!

Presentation

Titti- Är klasslärare och undervisar eleverna framförallt i svenska, SO, bild. Är här alla dagar utom torsdag då hon arbetar med ett projekt i Jonsered.

Nille- Är klasslärare och undervisar eleverna framförallt i matte, SO. Är här alla dagar utom torsdag och delvis fredagar, då hon arbetar som IKT pedagog på skolan.

Lena- Är klasslärare och undervisar eleverna framförallt i eng, NO. Hon är här alla dagar men undervisar även på Lunden viss del av sin tid.

Ulla- Följer grupp A som resurs för framförallt en elev.

Daniel- Följer klassen delvis under dagen för att fortsätta och ansvara för klubben på eftermiddagen.

Anna- Arbetar onsdagar som resurs och torsdag som klasslärare i NO

Emma- Undervisar eleverna i slöjd.

Sigge- Undervisar eleverna i idrott.


IT

Vi tittade på en film tillsammans för att se hur en dag kan se ut i för barn utifrån ett IT-perspektiv. Nille pratade om de verktyg vi har idag på skolan och lite hur vi arbetar med dessa. För att föräldrarna skulle få känna på hur vi arbetar fick den uppgift. Alla fick en storrybord där de skulle skapa en matteuppgift till barnen. De skulle använda räknesätten subtraktion., multiplikation, division, addition. Som hjälpmedel hade de en Ipad och Klurans materail.Schema

Titti visade schemat och gick igenom och förklarade det dag för dag. Hon pratade om att vi arbetar med tregrupper måndagar och tisdagar. Man arbetar i tre grupper blandade från både A och B för att eleverna ska lära känna varandra bättre och att vi som pedagoger ska kunna undervisa i mindre grupper. Vi har då möjlighet att bättre tillgodose de behov som finns i grupperna. Under dessa dagar arbetar vi ämnena matte, svenska och engelska.

Onsdag har man SO hela förmiddagen och för tillfället arbetar vi oss fram från ”Big Bang” fram till och med medeltiden.

Titti pratade om torsdagar och att det inte har fungerat som önskat. Vi har saknat musiklärare under hösten vilket gör att vi dels inte haft möjlighet att följa schemat men även haft flera vikarie inne. Anna fick lunginflammation och var tvungen att vara sjukskriven i några veckor vilket också påverkade situationen. Det har gjort att torsdagarna blivit röriga och eleverna har haft svårt att få struktur på arbetet. Detta är något som vi behöver få ordning på och vi hoppas att vi snart kan få tag i en musiklärare. Under torsdagarna arbetar eleverna med EA och NO. EA är ”eget arbete” där eleverna själva arbetar vidare och gör klart de uppgifter de fått tidigare. Om de inte använt tiden på rätt sätt och inte blivit klara får eleverna ta hem och göra färdigt. Föräldrarna på mötet tycket det var helt Ok att eleverna får ta hem och göra klart.

Titti pratade vidare om fredagarna och att de har börjat att arbeta med lilla aktuellt. Detta har varit mycket uppskattat och det har bidragit till flera mycket bra diskussioner. Eleverna har även varannan vecka bild där vi nu arbetar med perspektiv.Bloggar

Titti pratade om att eleverna är sugna på att börja blogga och att tanken är att de själva ska få testa på att starta en. Där kan de lägga ut arbeten, läsa varandras texter, kommunicera tankar och åsikter m.m. Vi pratade lite hur det ska gå till med mailadresser och att man kan lösenord skydda den om så önskas.Klubben

Daniel tog upp hur det fungerar idag på klubben och att år4 och år5 fungerar bra ihop. Klubben kommer att fungera mer som en ”utslussning” där eleverna mer och mer ska kunna ta ansvar och klara sig själva. Givetvis finns man där för att stötta de idéer som barnen själva lyfter och stötta dem med det de behöver.

Den 29nov kommer man ha fritidsbasar som vi nu förbereder tillsammans med barnen. Efter jul kommer vi satsa på digitala medier som kommer att mynna ut i en gala.

Det har varit lite svårt att få struktur på barnens vistelsetider. Barnen går de tider som de är inskrivna. Om man har behov att ändra tid är det viktigt att man kontaktar oss innan så vi kan ta med det i planeringen. Om man är hemma, med undantag från att man är hemma och vabbar för syskon eller pluggar, ska även barnet vara hemma.

Det är viktigt att de fortsätter har med sig kläder för att kunna vara ute. Vid behov kan man gå bort och hämta kläder i kapprummen på skolan.

Vi arbetar för tillfället för att få det lugnt och stilla kring mellanmålet som ofta kan kännas som stökigt och högljutt.Klimatet i klassen – samarbete HEM-SKOLA

Vi pedagoger behöver eran hjälp för att tillsammans vända gruppen. Vi pratar dagligen med barnen hur man ska vara mot varandra. För tillfället råder ett mycket tufft klimat där man både säger negativa saker till varandra och att man fysiskt bråkar. Detta gäller inte bara några elever utan det förekommer i hela 4an. Det går väldigt mycket undervisningstid och energi från oss alla, att hela tiden få lösa konflikter.

Vi har sett över placeringen i klassrummet och pratat om vilka regler vi har. Vi har tagit upp situationen med eleverna och att det bör ske en förändring. Hur man kan göra för att ”lyfta” varandra och få ett mer tillåtande klimat. Vi kommer behöva att jobba mer aktivt med arbetsklimatet och det sociala i EQ-övningar framöver.

Föräldrarna tog upp att de har märkt av detta på barnen och att man har pratat om det hemma. Det tycket det var bra att vi tog upp det och att vi är medvetna om problemet.

Om det sker en konflikt på skolan mellan elever kommer vi be dem berätta hemma. Sedan kan ni föräldrar kontakta oss om det behövs. Givetvis kontaktar vi pedagoger er föräldrar om vi anser att det skett saker som vi behöver prata direkt med er om. Vi beslutade att vi pedagoger kommer att skriva i bloggen varje vecka för att stämma av hur veckan har varit och hur arbetet går med klassen.Läxor

De kommer att ha lite mer läxor nu i 4an. Eleverna har hittills haft läxa i svenska i form av läs ormen. Utöver läsningen övar man både på stavning och meningsbyggnad. I matte kommer de få öva på multiplikationstabellen och andra delar som ska automatiseras. De kommer även ha glosor som Lena kommer att lägga in det på www.glosor.eu. så de kan öva på dem hemma.

Alla elever har engelska boken online och några har även onlineböcker i svenska och matte. De kan även gå in och markera texten och lyssna på den hemma.


Lärakänna samtal

Under hösten kommer vi att fokusera på att lära känna er och barnen under ett samtal. Tider för samtal kommer ut snart. Om tiden inte passar kan ni byta med varandra eller får ni återkomma till oss för att byta tid. Innan samtalet är det viktigt att tagit del av barnets IUP i unikum.Björn

Om man varit magsjuk är det viktigt att man är hemma i 48timmar efter. Det är viktigt att respektera detta för att vi ska kunna stoppa smittspridning på skolan.

Klotter, skadegörelse och allmän förstörelser har miskat drastiskt sedan vi började med övervakningen. Det har varit fantastiskt skönt och även bra för ekonomin.Husråd

Våra representanter till husrådet denna termin är Jenny Gunnström Larning ( Alex mamma) , Jessica Börjesson (Alexandres mamma), Karin Bosdotter Zarkout (Alfreds mamma), Victoria Lundqvist (Olivers mamma)

Vi behöver arbeta vidare med hur vi förmedlar information som kommer från husrådet. Även hur vi fångar upp frågor från föräldrar som ska med till husrådet. Vi pedagoger tillsammans med representanterna ser hur vi kan lösa det på ett bättre sätt än förut. Information om detta kommer.


Föräldragrupper (Fika x 2 Flatön)

GruppA År 4 Julspelet och tårtbak innan sommaren

GruppB År 5 Luciatåg och tårtbak innan sommaren.


Övriga frågor

Vi beslutade på mötet att kalaskort, där inte alla är bjudna, får man inte dela ut i skolan. Det är mycket viktigt att respektera denna regeln för våra barns skull.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar