måndag 23 september 2013

Vecka 39

Hej!

5 B som har hemkunskap under HT har ju redan missat ett tillfälle (Flatön) därför kommer de att ha hemskunskap som vanligt på onsdag eftermiddag då det egentligen är Skoljoggen för resten av skolan. De blev lite ledsna att de skulle missa ett tillfälle till....

Vi kommer att vara med i en tävling som heter Partille stories och den går ut på att skriva en deckare som ska utspela sig någonstans i Partille. Mer om detta kan ni läsa/titta på www.bjorkenlaget.se
Under veckan ska man vara klar och ha bearbetat sin text om Flatön, om man inte hunnit klart gör man det hemma som läxa.

Nästa vecka kommer vi att sätta igång med bråk på matten.

Susannas mailadress är: Susanna.boonyai@edu.partille.se


Hur vi kommer att arbeta med engelska under läsåret 2013-2014
Syfte med undervisningen i engelska:

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Engelska språket omger oss i vardagen och används inom så skilda områden som politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar därför individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Mål ur Lgr 11:

Målet med undervisningen i engelska är bland annat att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplanen


Förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
Använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 
Undervisningens innehåll:
Vi kommer att träna på det som står i centrala innehållet i läroplanen. Vi kommer bland annat att:
Lyssna på tydlig talad engelska i olika övningar, instruktioner och läst text som ges i lugnt tempo.
Samtala på engelska i olika typer av övningar så som t.ex. dialoger om vardagliga ämnen, intervjuer och presentationer.
Skriva olika typer av enkla texter på engelska.
Titta på engelska program på TV.
Prata om och träna på enkel engelsk grammatik.
Läsa och arbeta med olika typer av enkla texter på engelska.
  Vad bedöms?
Hur väl du förstår både talad och skriven engelska.
Hur säkert och varierat du uttrycker dig i tal och skrift på engelska.
Hur väl du tillsammans med andra kan uttrycka dig med ord, fraser och meningar både muntligt och skriftligt.
Om du aktivt försöker förbättra dina kunskaper genom att rätta dig själv och fråga.
 

Hur visar du mig att du lärt dig?

Lärandet visar du genom att fortlöpande delta aktivt under lektionerna och visa din kunskap på olika sätt både muntligt och skriftligt. Bland annat genom att återberätta texter, skriva texter, samtala med andra på engelska och visa att du förstått muntliga instruktioner. Vi kommer att ha glosförhör, muntliga förhör och vid några tillfällen prov.

 
Planering 5A och 5B engelska v 39-43
V. 39 Måndag/eller onsdag:

Att göra:
1. Arbetsstencil: he, she it,
2. Arbetsstencil I, you,
3. Skrivövning i engelska:

Rubrik: My family.
Skriv och berätta om vad du heter, hur gammal du är och din närmaste familj. Visa att du kan använda rätt personliga pronomen och are och is.
Skriv först på lösblad, renskriv och kontrollera grammatik och stavning. Sedan in på bloggen. Skrivövningen skall vara klar SENAST måndag v. 40.

Torsdag:
Blir klar med skrivuppgiften ta annars hem på fredag och arbeta klart.
Fredag:
Uppstart What´s up! Kapitel 8 – Home sweet home.
Att göra:
1. Work book s.32-34. Inte uppgift 3 eller 4D
2. Arbetsstencil: What, when, where?
3. Träna glosor på www.glosmastaren.se
4. Arbeta med skrivuppgift
 

V. 40 Måndag/eller onsdag:

Att göra:

Fortsättning kap, 8 Workbook
Arbetsstencil


www.glosmastaren.se

Allt skall vara klart till torsdag. Se till att arbeta på EA eller ta hem och arbeta klart.
Torsdag:
 Glosförhör (15 glosor kapitel 8)
Uppstart kapitel 9 – What´s that in your basket?
Att göra:
1. Workbook kapitel 9: s 37-38.
2. Arbetsstencil, Appels and pears
3. Träna glosor på

www.glosmastaren.se
Fredag:
 Att göra:
Fortsättning kap 9 workbook,
Arbetsstencil, Appels and pears


www.glosmastaren.se
 

V. 41 Måndag/eller onsdag:

Att göra:
Fortsättning kapitel 9, workbook,
Arbetsstencil
Träna glosor på

www.glosmastaren.se

Allt skall vara klart torsdag. Se till att arbeta på EA eller ta hem och arbeta klart.
Torsdag:
Glosförhör (15 glosor kapitel 9)
Uppstart kapitel 10 I´ve got a postcard from Australia
Att göra:
1. Workbook s39-41
2. Arbetsstencil have-has.
3. Träna glosor på

www.glosmastaren.se
Fredag:

Att göra:
Fortsättning workbook s 39-41
Arbetsstencil have-has
Träna glosor på

www.glosmastaren.se
 

V. 42 måndag/eller onsdag

Att göra:
Fortsättning workbook s 39-41
Arbetsstencil have- has
OBS Skriv en berättelse på engelska där du använder dig av de du lärt dig de senaste veckorna. Med andra ord, ta hjälp av de glosor du arbetat med + alla de kunskaper du lärt dig om grammatiken, så som personliga pronomen, is och are, singular och plural om saker, What, when, where och have-has. Jag vill se att du ANVÄNDER dig av allt.
Det skall först skrivas för hand för att sedan, renskrivet läggas upp på bloggen.
Rubrik: The Adventure

torsdag/fredag

Att göra:
Fortsätt skriva på din berättelse.
V. 43 måndag/onsdag/ torsdag/ fredag
Skriv på din berättelse. KLART fredag.
V. 44
LOV – ny planering kommer efter lovet
Nu har du jobbat bra och du

 

 

 

 

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar