tisdag 5 november 2013

Ny planering för engelskan mm

Hej allesammans!
Just nu i simhallen med 5b :-)

Idag har vi haft besök av författaren Lena Lilleste som gav sina tips och idéer om hur man skriver deckare. Och slutdatumet för att deckaren ska vara klar börjar närma sig. Därför är läxan under de närmsta två veckorna att skriva på sin deckare hemma. Plus läsning tre dagar i veckan! Det blir fantastiska deckare, superkul!!
Nästa måndag (V 46) ska 5 a besöka brandstationen i Öjersjö och vi är tillbaka i Furulund igen ca 14.45. Och på fredag samma vecka är det 5 b:s tur att göra samma sak. Åter i Furulund 14.45.

Från Susanna: 
Vill göra lite uppdateringar gällande engelskan och vad vi arbetat med den senaste tiden.

Som flera av er hört av er angående, så är vi inte klara med elevernas skrivuppgift. Under vägens gång märkte jag att det fanns en hel del saker att ta tag i och diskutera, kring vad som förväntas att eleverna skall kunna, när de avslutar år 6, när det gäller den skriftliga kommunikationen i engelska.

Därför har vi gått igenom ett par stycken elevexempel som skolverket lagt ut och diskuterat betyg och bedömning enligt direktiv från de nya styrdokumenten. Vi har tillsammans läst dessa elevtexter, tittat på innehållet och eleverna har själva fått komma med förslag på en betygsättning innan vi tittat på hur skolverket bedömt som de gjort och vad exakt de har tittat på gällande innehållet. Min erfarenhet visar att det är viktigt att eleverna får något att jämföra med för att sedan själv kunna avgöra var de befinner sig i sin egen utveckling i olika ämnen.

Jag har också diskutera den bedömning, på deras skrivuppgift som jag kommer att göra, och visat den matris som nu ligger på Unikum, och som jag kommer att gå efter, när de blir bedömda.

Jag har också lagt ut en bokstav för varje nivå, E, C, och A, där ett E står för godkänd nivå och ett A, med de nya betygskriterierna, motsvarar det högsta betyg en elev kan få.

Detta gör jag framförallt för att eleverna skall träna inför framtiden så att de också förstår att ett bättre omdöme från mig också kräver en större arbetsinsats med ett större innehåll. Jag kommer dock INTE betygsätta uppsatserna med en bokstav.

Vi har haft många givande diskussioner och eleverna är nu mer insatta kring vad som gäller. Det är ändå väldigt bra om ni föräldrar kan ta vid denna diskussion där hemma då eleverna står inför det faktumet att nästa år får de sina första betyg.

Vi har också talat om oregelbundna och regelbundna verb och jag har förklarat vad grundformen av ett ord betyder, en viktig kunskap att ta med sig, inte minst när eleverna skall söka ord i ordböcker och inte hittar ordet som exempel playing (spelar) när det tränar på att skriva :-).

Så, min planering fram till jul, skall även fortsättningsvis ses som preliminär, då arbetet med eleverna är dynamiskt och det kan uppstå saker på vägen, som senarelägger planeringen. Eleverna får dock ständiga uppdateringar av mig vad det är som gäller, flera gånger i veckan faktiskt, så att komma hem och säga att de inte vet, duger helt enkelt inte. Jag är ju känd för att vara ORDENTLIG :-).

V. 45-48 måndag/eller onsdag, torsdag och fredag. OBS! Deadline fredag v 48.

Skriv din berättelse om The Adventure

1. Skriv din text för hand i din skrivbok.

2. Ta hjälp av en kamrat och läs din text. Be din kompis om tips gällande förbättringar. Två bra saker och ett förbättringsområde. Tänk på matrisen innehåll.

3. Efter diskussion med mig, skriv om och gör dina rättningar på ett dokument på datorn. Värdera din egen insats enligt matrisen. Vart befinner du dig, enligt dig själv utifrån matrisen?

4. Kopiera ditt färdiga dokument in på bloggen.

5. Arbeta med din Photo Story och gör klart den. Lägg den på bloggen

Hemarbete rekommenderas.

Blir det tid över eller du väntar på rättning.

Arbeta med:

1. Kapitel 13 A sunny holiday. Läs texten flera gånger och översätt den.

2. Arbeta med workbook s 55-58

3. Arbetsstencil I am playing

4. Arbetsstencil Was-were

5. Träna glosor på
www.glosmastaren.se

Observera att det blir inga glosförhör fram till att arbetsuppgiften The Adventure är klart.

V. 49 Visa er färdiga produkt inför klassen. Ny planering kommer.

Har ni frågor är det bara att höra av er på mejl så återkommer jag.

Vänligen

Susanna

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar